Činnost

  • Místní akce - akce věnované konkrétním tématům, oblastem a cílovým skupinám
  • Mezinárodní spolupráce 
  • Informační servis pro mládež - prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku přinášíme aktuální zajímavosti pro mladé lidi z oblastí, kterých se jejich život týká (vzdělávání, práce, zdravý životní styl, dobrovolnictví, Evropa, atd.)

Prezentace
  • Besedy - zajímavá témata s odborníky, zajímavosti ze zahraničních cest
  • Semináře a školení - vzdělávací aktivity pro různé cílové skupiny a s různým zaměřením
  • Spolupráce s dalšími organizacemi, školami, atd. - partnerství a podílení se na akcích a projektech